fbpx

Privacy Policy

Polityka prywatności

serwisu internetowego www.mycodern.com

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dookreśla zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego www.mycodern.com [Serwis]. 
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Mycodern S.A. z/s w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132/20, mail: [email protected], posiadająca numer KRS: 0000384510 .
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w Klauzuli Informacyjnej RODO.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach znajdujących się w Serwisie,
 • poprzez gromadzenie plików “cookies” (więcej informacji na ten temat w Polityce Cookies). 
 1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika. 
 2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 3. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w niniejszej polityce, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 6. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce „Kontakt”.

 1. Szczegółowe dane na temat zasad funkcjonowania Serwisu znajdują się w Regulaminie.
Scroll to Top