fbpx

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 lipca 2021 r. MEDIAN POLSKA S.A. (PLMDNPL00013)

 

RB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 lipca 2021 r.
Data: 2021-06-29
Firma: MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 2021
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
MEDIAN POLSKA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 lipca 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach przy ulicy Topolowej 1, 41-303 Mysłowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000384510 _”Spółka”_, w związku z odwołaniem w dniu 28 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2021 r., niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 27 lipca 2021 r. na godzinie 14.00, w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Topolowa 1, 41-404 Mysłowice.
W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.
Załączniki
Plik Opis
MDN_-_ogloszenie_ZWZ_2021.pdf
MDN_-_ogólna_liczba_glosów_ZWZ_2021.pdf
MDN_-_projekty_uchwal_ZWZ_2021.pdf
MDN_-_wzór_pelnomocnictwa,_formularz_glosowanika_przez_pelnomocnika_ZWZ_2021.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDIAN POLSKA S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
41-404 Mysłowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Topolowa 1
_ulica_ _numer_
+48 _32_ 318 27 23 +48 _32_ 223 84 68
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
6342351875
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-29 Martyna Serafin Prezes Zarządu Serafin
Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MEDIAN POLSKA S.A.
Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 lipca 2021 r.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 41-404
Miasto Mysłowice
Ulica Topolowa
Nr 1
Tel. +48 (32) 318 27 23
Fax +48 (32) 223 84 68
e-mail
NIP 6342351875
REGON
Data sporzadzenia 2021-06-29
Rok biezacy 2021
Numer 7
adres www

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top