fbpx

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

Zarząd MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach przy ulicy Topolowej 1, 41-303 Mysłowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000384510 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”, „Zgromadzenie”), które odbędzie się dnia 29 czerwca 2021 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Topolowa 1, 41-404 Mysłowice

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Martyna Serafin – Prezes Zarządu

Załączniki:

MDN – ogłoszenie ZWZ 2021.pdf

MDN – ogólna liczba głosów ZWZ 2021.pdf

MDN – projekty uchwał ZWZ 2021.pdf

MDN – wzór pełnomocnictwa, formularz głosowanika przez pełnomocnika ZWZ 2021.pdf

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top