fbpx

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

 

Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach przy ulicy Topolowej 1, 41-303 Mysłowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000384510 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się dnia 14 sierpnia 2019 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Kurz w Mysłowicach przy ul. Powstańców 3, 41-400 Mysłowice.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Tomasz Serafin – Prezes Zarządu

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14.08.2019.pdf

Oświadczenie o liczbie akcji ZWZ 14.08.2019.pdf

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 14.08.2019.pdf

Wzór pełnomocnictwa, Formularz głosowanika przez pełnomocnika ZWZ 14.08.2019.pdf

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top