fbpx

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

 

Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach przy ulicy Topolowej 1, 41-404 Mysłowice zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000384510 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się dnia 28 sierpnia 2020 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Topolowa 1, 41-404 Mysłowice.
W załączeniu zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.
Podstawa prawna: paragraf 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  • Martyna Serafin – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Załączniki:

MDN – ogo_lna liczba g_oso_w ZWZ 2020.pdf

MDN – og_oszenie ZWZ 2020.pdf

MDN – projekty uchwa_ ZWZ 2020.pdf

ATT00152.pdf

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top