fbpx

Raport bieżący ESPI, nr 6/2022, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Median Polska S.A. na dzień 4 listopada 2022 roku Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

08-10-2022 12:33:53 | Bieżący | ESPI | 6/2022

Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 listopada 2022 roku, na godzinę 13:00 w Kancelarii Notarialnej Damian Korbecki, adres: ul. Mikołaja Kopernika 12, 40-064 Katowice.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał, wzór formularza do wykonywania głosu przez pełnomocnika, Wycena wartości godziwej 100% udziałów Hempley sp. z o. o. oraz Opinia z badania wyceny wartości godziwej 100% udziałów Hempley sp. z o. o. znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Piotr Zawadzki – Prezes Zarządu

Załączniki:

20221008_MedianPolska_S.A._ZWZ2022_Formularz_pelnomocnictwa.pdf
20221008_MedianPolska_S.A._ZWZ2022_Informacja_o_ogolnej_liczbie_glosow.pdf
20221008_MedianPolska_S.A._ZWZ2022_Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf
20221008_MedianPolska_S.A._ZWZ2022_Projekty_uchwal.pdf
Opinia_z_badania_wyceny_udzialow_HEMPLEY.pdf
Wycena_Hempley07102022_compressed.pdf

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top