fbpx

Zmiany w składzie Zarządu Spółki Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

 

Zarząd spółki Median Polska SA z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”) informuje, iż w dniu 03 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza delegowała ze swojego grona Panią Martynę Serafin – Członka Rady Nadzorczej, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

Życiorys zawodowy Pani Martyny Serafin Spółka przekaże w regulaminowym terminie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Martyna Serafin – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top