fbpx

Zmiany w składzie Zarządu Spółki Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

Zarząd spółki Median Polska SA z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”) informuje, iż w dniu 02 marca 2020 r. Rada Nadzorcza delegowała ze swojego grona Panią Ewę Paluch – Członka Rady Nadzorczej, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Niniejsze związane jest z otrzymaniem w dniu 27 lutego 2020 r. postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, w sprawie wygaśnięcia mandatu Pana Tomasza Serafin z powodu utraty legitymacji do zasiadania w organach spółek prawa handlowego w związku z działalnością realizowaną poza Spółką.

W załączeniu Zarząd przekazuje życiorys Pani Ewy Paluch.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Ewa Paluch – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Załączniki:

Życiorys – Ewa Paluch.pdf

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top