fbpx

Raport bieżący EBI, nr 14/2022, Zmiany w składzie Zarządu Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

05-09-2022 17:04:32 | Bieżący | EBI | 14/2022

Zarząd Median Polska SA z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 5 września 2022 r. Pani Martyna Serafin złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i jednocześnie Członka Zarządu Spółki z chwilą jej złożenia. Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 5 września 2022 r. powołała z dniem podjęcia uchwały do składu Zarządu Pana Piotra Tomasza Zawadzkiego, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

W załączeniu Zarząd przekazuje informacje, o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dotyczące Pana Piotra Tomasza Zawadzkiego.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Tomasz Zawadzki – Prezes Zarządu

Życiorys – Piotr Tomasz Zawadzki.pdf

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top