fbpx

Raport bieżący EBI, nr 18/2022, Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

04-11-2022 19:13:28 | Bieżący | EBI | 18/2022

Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 4 listopada 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze podjętych uchwał odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panie Ewę Paluch i Małgorzatę Serafin oraz Panów Jacka Serafin, Marcina Wilk i Tomasza Kazaneckiego, a następnie powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Lewandowską oraz Panów Michała Zaręba, Pawła Bobrowskiego, Łukasza Gostomskiego i Mateusza Darasewicza.

Informacje, o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej Zarząd przekaże po ich otrzymaniu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Zawadzki – Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top