fbpx

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

 

Zarząd Median Polska SA z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Ilukowicza oraz powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Serafin. W załączeniu Zarząd przekazuje życiorys Pana Jacka Serafin.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Martyna Serafin – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Załączniki:

Życiorys – Jacek Serafin.pdf

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top