fbpx

Zmiany w składzie organów Spółki Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

 

Zarząd spółki Median Polska SA z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 4 września 2020 r. Rada Nadzorcza powołała p. Martynę Serafin do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od momentu zakończenia posiedzenia Rady Nadzorczej. Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniu 4 września 2020 r. p. Martyna Serafin złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na moment zakończenia posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanej na dzień 4września 2020 r.

W załączeniu Spółka przekazuje życiorys zawodowy Pani Martyny Serafin.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Martyna Serafin – Prezes Zarządu

Załączniki:

Życiorys – Martyna Serafin.pdf

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top