fbpx

Raport bieżący EBI, nr 6/2022, Zmiana terminu publikacji raportu za 2021 rok obrotowy Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

31-05-2022 18:10:17 | Bieżący | EBI | 6/2022

Zarząd Median Polska SA z siedzibą w Mysłowicach w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2022 z 28 stycznia 2022 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 r. oraz raportu bieżącego EBI nr 5/2022 z 18 maja 2022 r., w którym poinformował o zmianie terminu publikacji raportu rocznego na 31 maja 2022 r., informuje o kolejnej zmianie terminu publikacji raportu za 2021 rok obrotowy na 30 czerwca 2022 r.

Zarząd wyjaśnia, iż zmiana terminu publikacji raportu rocznego wynika z przedłużających się prac związanych ze sporządzeniem i zbadaniem sprawozdania finansowego za 2021 r.

Jednocześnie Zarząd informuje o naruszeniu obowiązków informacyjnych:
– z uwagi na nieprzekazanie raportu rocznego za 2021 r. w terminie do końca 5 miesiąca od zakończenia dnia bilansowego (tj. do 31 maja 2022 r.),
– niedochowanie terminu co najmniej 2 dni roboczych przed ustaloną datą publikacji raportu rocznego za 2021 r. na przekazanie raportu o zmianie terminu publikacji raportu rocznego

Podstawa prawna:
– §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”,
– pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect” (zmienionej Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”).

 

  • Martyna Serafin – Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top