fbpx

Raport bieżący EBI, nr 10/2022, Zmiana terminu publikacji raportu za 2021 rok obrotowy Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

30-06-2022 16:53:09 | Bieżący | EBI | 10/2022

Zarząd Median Polska SA z siedzibą w Mysłowicach w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2022 z 28 stycznia 2022 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 r. oraz raportów EBI nr 5/2022 z 18 maja 2022 r. oraz 6/2022 z 31 maja 2022 r., w których informował o zmianie terminu publikacji raportu rocznego na odpowiednio 31 maja 2022 r. oraz następnie na 30 czerwca 2022 r., informuje o kolejnej zmianie terminu publikacji raportu za 2021 rok obrotowy na 31 sierpnia 2022 r.

Jednocześnie Zarząd informuje o naruszeniu obowiązku informacyjnego w zakresie niedochowanie terminu co najmniej 2 dni roboczych przed ustaloną datą publikacji raportu rocznego za 2021 r. na przekazanie raportu o zmianie terminu publikacji raportu rocznego

Podstawa prawna:
– §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”,
– pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect” (zmienionej Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”).

 

  • Martyna Serafin – Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top