fbpx

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok obrotowy Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

 

Zarząd spółki Median Polska SA z siedzibą w Mysłowicach, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 04 czerwca 2019 r., w którym poinformował o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok obrotowy (względem opublikowanego pierwotnie raportami EBI nr 1/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. oraz nr 4/2019 z dnia 30 maja 2019 r.) informuje o kolejnej zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok obrotowy z dnia 10 czerwca 2019 r. na dzień 17 czerwca 2019 r.

Jednocześnie Zarząd informuje o naruszeniu przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie nieopublikowania raportu zawierającego zmianę daty przekazania raportu rocznego na co najmniej dwa dni przed datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w raporcie bieżącym nr 5/2019 z dnia 04 czerwca 2019 r. (§ 6 ust 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu).

Podstawa prawna:
– § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”,
– pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect” (zmienionej Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”).

  • Tomasz Serafin – Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top