fbpx

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

 

Zarząd spółki Median Polska SA z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. (w którym przekazał harmonogram publikacji przez Spółkę raportów okresowych w 2020 roku) oraz nr 6/2020 z dnia 18 maja 2020 r. i nr 7/2020 z dnia 27 maja 2020 r. (w których poinformował o zmianie terminu publikacji raportu rocznego), informuje o kolejnej zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019 z dnia 05 czerwca 2020 roku na dzień 12 czerwca 2020 roku.

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. wynika przede wszystkim z rozwoju sytuacji dotyczącej zagrożenia związanego z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 w Polsce, w tym koniecznością wprowadzenia procedur ochrony zdrowia pracowników związanych z przygotowaniem wyżej wskazanego raportu.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż w związku z planowaną publikacją raportu rocznego za 2019 r. na dzień 12 czerwca 2020 r., Spółka nie dochowa terminu publikacji określonego w §6 ust. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, tj. nie opublikuje tego raportu w terminie nie później niż pięć miesięcy od dnia bilansowego (31.12.2019 r.).

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Ewa Paluch – członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top