fbpx

Raport bieżący EBI, nr 4/2023, Zmiana adresu Emitenta

08-03-2023 22:27:18 | Bieżący | EBI | 4/2023

Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku (poprzednio Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach; dalej: Emitent) informuje, iż w związku z zarejestrowaniem w dniu 8 marca 2023 r. przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany siedziby Emitenta z Mysłowic na Gdańsk, zmianie uległ również adres Emitenta na następujący:
ul. Jaśkowa Dolina 132/20, 80-286 Gdańsk

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Piotr Zawadzki – Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top