fbpx

Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

Zarząd spółki Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 07 sierpnia 2018 r. od akcjonariusza posiadającego powyżej 5% w kapitale zakładowym, tj. Tomasza Serafin, projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad (udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 dla Pana Tomasza Kozneckiego).

W załączeniu Zarząd przekazuje treść przekazanej Spółce uchwały.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Tomasz Serafin – Prezes Zarządu

Załączniki:

MDN – projekt uchwały

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top