fbpx

Zawieszenie obrotu akcjami Spółki Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

Zarząd Median Polska SA z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”) informuje, iż w dniu 03 czerwca 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę nr 470/2019 w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Spółki w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego za rok 2018 („Uchwała”). Uchwała weszła w życie z dniem 04 czerwca 2019 r.

W Uchwale wskazano, iż zawieszenie będzie obowiązywać do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za rok 2018, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Tomasz Serafin – Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top