fbpx

Zawiadomienie o wyborze oferty złożonej przez Emitenta MEDIAN POLSKA S.A. (PLMDNPL00013)

 

RB_ASO: Zawiadomienie o wyborze oferty złożonej przez Emitenta
Data: 2019-09-23
Firma: MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 2019
Data sporządzenia: 2019-09-23
Skrócona nazwa emitenta
MEDIAN POLSKA S.A.
Temat
Zawiadomienie o wyborze oferty złożonej przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach _”Spółka”_, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 września 2019 r. Spółka otrzymała zawiadomienie o wyborze oferty złożonej przez Spółkę na dostawę środków trwałych dla spółki Salag Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Suwałkach _”Salag”_.W zawiadomieniu przekazanym przez Salag wskazano, iż złożona przez Spółkę oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Dodatkowo Salag oświadczył, iż przyjął ofertę oraz dokonał zamówienia zaoferowanego zestawu urządzeń do produkcji podkładów podłogowych o cechach technicznych zgodnych z danymi technicznymi przedstawionymi w ofercie. Spółka dodatkowo wskazuje, iż łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 9.515.000,00 zł netto _słownie: dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych_.

O podpisaniu właściwej umowy z Salag na dostawę zestawu urządzeń do produkcji podkładów podłogowych Spółka poinformuje odrębnym komunikatem.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDIAN POLSKA S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
41-404 Mysłowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Topolowa 1
_ulica_ _numer_
+48 _32_ 318 27 23 +48 _32_ 223 84 68
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
6342351875
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-23 Tomasz Serafin Prezes Zarządu Serafin
Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MEDIAN POLSKA S.A.
Tytul Zawiadomienie o wyborze oferty złożonej przez Emitenta
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 41-404
Miasto Mysłowice
Ulica Topolowa
Nr 1
Tel. +48 (32) 318 27 23
Fax +48 (32) 223 84 68
e-mail
NIP 6342351875
REGON
Data sporzadzenia 2019-09-23
Rok biezacy 2019
Numer 6
adres www

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top