fbpx

Zawiadomienie o wyborze oferty złożonej przez Emitenta MEDIAN POLSKA S.A. (PLMDNPL00013)

 

RB_ASO: Zawiadomienie o wyborze oferty złożonej przez Emitenta
Data: 2019-01-29
Firma: MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 2019
Data sporządzenia: 2019-01-29
Skrócona nazwa emitenta
MEDIAN POLSKA S.A.
Temat
Zawiadomienie o wyborze oferty złożonej przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach _dalej: „Spółka” , „Emitent”_, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 stycznia 2019 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie o wyborze oferty złożonej przez Emitenta na dostawę środka trwałego, tj. maszyny do wyginania i formowania zaczepów blaszanych _dalej: „Przedmiot zamówienia”_ dla spółki Salag Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Suwałkach _dale: „Salag”_.

W zawiadomieniu przekazanym przez Salag wskazano, iż złożona przez Emitenta oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Dodatkowo Salag oświadczył, iż przyjął ofertę oraz dokonał zamówienia zaoferowanej maszyny do wyginania i formowania zaczepów blaszanych o cechach technicznych zgodnych z danymi technicznymi przedstawionymi w ofercie.
Emitent dodatkowo wskazuje, iż wartość przedmiotu zamówienia wynosi 2.150.000,00 zł netto _słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych_.

O podpisaniu właściwej umowy z Salag na dostawę maszyny do wyginania i formowania zaczepów blaszanych Emitent poinformuje odrębnym komunikatem.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDIAN POLSKA S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
41-404 Mysłowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Topolowa 1
_ulica_ _numer_
+48 _32_ 318 27 23 +48 _32_ 223 84 68
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
6342351875
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-29 Tomasz Serafin Prezes Zarządu Serafin
Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MEDIAN POLSKA S.A.
Tytul Zawiadomienie o wyborze oferty złożonej przez Emitenta
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 41-404
Miasto Mysłowice
Ulica Topolowa
Nr 1
Tel. +48 (32) 318 27 23
Fax +48 (32) 223 84 68
e-mail
NIP 6342351875
REGON
Data sporzadzenia 2019-01-29
Rok biezacy 2019
Numer 1
adres www

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top