fbpx

Raport bieżący ESPI, nr 10/2023, Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianach udziałów w głosach MYCODERN S.A. (PLMDNPL00013)

14-03-2023 22:01:46 | Bieżący | ESPI | 10/2023

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku _wcześniej Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach; dalej Spółka_ informuje, iż do Spółki wpłynęły zawiadomienia sporządzone w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w sprawie zmian udziałów w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki:
– od Pana Piotra Zawadzkiego, w sprawie przekroczenia progu 25% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki,
– od Pana Bartosza Groth, w sprawie przekroczenia progu 25% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki,
– od Pana Michała Przyłęckiego, w sprawie przekroczenia progu 25% w głosach oraz zmiany udziału powyżej
progu 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
– od Pana Jacka Wasita, w sprawie obniżenia udziału poniżej progu 10% w głosach oraz zmiany udziału powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienia.

Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie_-_B.Groth.pdf Zawiadomienie – B. Groth
Zawiadomienie_-_J.Wasita.pdf Zawiadomienie – J. Wasita
Zawiadomienie_-_M.Przylecki.pdf Zawiadomienie – M. Przyłęcki
Zawiadomienie_-_P.Zawadzki.pdf Zawiadomienie – P. Zawadzki
  • Piotr Zawadzki- Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top