fbpx

Raport bieżący EBI, nr 13/2022, Zawarcie umowy z firmą audytorską Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

31-08-2022 12:43:00 | Bieżący | EBI | 13/2022

Zarząd Median Polska SA z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę, a tym samym zawarciu z GLC AUDIT sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (podmiot wpisany do rejestru Państwowej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 3916) umowy na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki za lata kończące się odpowiednio 31 grudnia 2021 r. oraz 31 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Martyna Serafin – Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top