fbpx

Raport bieżący EBI, nr 3/2022, Zawarcie umowy z firmą audytorską Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

26-04-2022 17:01:20 | Bieżący | EBI | 3/2022

Zarząd spółki Median Polska SA z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł ze spółką iAudit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 3828 umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2021 i 2022.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Martyna Serafin – Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top