fbpx

Raport bieżący ESPI, nr 8/2023, Zawarcie ramowej umowy na dystrybucję produktów Spółki

09-03-2023 22:23:49 | Bieżący | ESPI | 8/2023

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku _poprzednio Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach_ informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Hempley sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku otrzymała dwustronnie podpisaną, a tym samym otrzymała informację o zawarciu z Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach oraz Kontigo sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach umowę na dystrybucję produktów – żelków marki Gummley w placówkach Eurocash oraz Kontigo. Umowa określa zasady i warunki współpracy stron w zakresie dystrybucji produktów Hempley. Dostawy produktów realizowane będą na podstawie zamówień, które Hempley zobligowany jest przyjąć i zrealizować w całości, lub w uzasadnionych przypadkach niezależnych od Hempley – w części. Umowa nie zawiera zobowiązań ilościowych bądź wartościowych co do realizacji zamówień przez Eurocash i Kontigo. Niniejsza umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Umowa może zostać rozwiązana również w trybie natychmiastowym w przypadku niewypełniania jej postanowień przez drugą stronę.
  • Piotr Zawadzki- Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top