fbpx

Raport bieżący ESPI, nr 4/2023, Zawarcie ramowej umowy na dostawy produktów MEDIAN POLSKA S.A. (PLMDNPL00013)

16-02-2023 21:42:11 | Bieżący | ESPI | 4/2023

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Median Polska SA z siedzibą w Mysłowicach _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z podmiotem z siedzibą w Polsce, ramową umowę na dostawę produktów, tj. żelków, które Spółka będzie produkować wg własnej receptury na bazie składników aktywnych dostarczonych przez kontrahenta. Dostawy odbywać się będą na podstawie zamówień składanych przez kontrahenta i akceptowanych przez Spółkę, a produkty znakowane będą znakami towarowymi i oznaczeniami handlowymi kontrahenta. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresy wypowiedzenia. Strony mogą wypowiedzieć również umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez drugą stronę. Strony ustaliły również odpowiedzialność odszkodowawczą za niewywiązywanie się z warunków umowy, ustalone na zasadach rynkowych.
Wraz z zawarciem umowy, kontrahent złożył pierwsze zamówienie o łącznej wartości 110.000,00 zł netto.
  • Piotr Zawadzki- Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top