fbpx

Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

 

Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza p. Tomasza Serafin, posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu żądanie umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 lipca 2021 r.:
– podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W załączeniu Spółka przekazuje otrzymany od Akcjonariusza projekt uchwały dotyczący w/w punktu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Martyna Serafin – Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top