fbpx

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 sierpnia 2020 r. Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) w związku z otrzymanym wnioskiem akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów w sprawie uzupełnienia porządku obrad, niniejszym w załączeniu przekazuje zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 28 sierpnia 2020 r. na godz. 12.00. Zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, do porządku obrad wprowadzono punkty 5 ppkt f) (podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej) i 5 ppkt g) (podjęcie uchwały w sprawie zmian w §4, §12, §13, §19, §20, wprowadzenia jako nowe jednostki redakcyjne rozdziałów oraz śródtytułów Statutu Spółki oraz ustalenia tekst jednolitego Statutu Spółki).

Zarząd przypomina, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Topolowa 1, 41-404 Mysłowice.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną uzupełnioną dokumentację.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Martyna Serafin – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Załączniki:

MDN – ogłoszenie ZWZ 2020 – uzupełnione[2537].pdf

MDN – ogólna liczba głosów ZWZ 2020 – uzupełnione[2538].pdf

MDN – projekty uchwał ZWZ 2020 – uzupełnione[2539].pdf

MDN – wzór pełnomocnictwa, formularz głosowanika przez pełnomocnika ZWZ 2020 – uzupełnione[2540].pdf

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top