fbpx

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 lipca 2021 r. Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

 

Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) w związku z otrzymanym wnioskiem akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów w sprawie uzupełnienia porządku obrad, niniejszym w załączeniu przekazuje zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 27 lipca 2021 r. na godz. 14.00. Zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, do porządku obrad wprowadzono punkt:
– podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Zarząd przypomina, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się o godz. 14.00 w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Topolowa 1, 41-404 Mysłowice.W załączeniu Zarząd przekazuje pełną uzupełnioną dokumentację.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Martyna Serafin – Prezes Zarządu

Załączniki:

MDN – ogłoszenie ZWZ 2021 – uzupełnienie porządku obrad.pdf

MDN – ogólna liczba głosów ZWZ 2021.pdf

MDN – projekty uchwał ZWZ 2021 – uzupełnienie porządku obrad.pdf

MDN – wzór pełnomocnictwa, formularz głosowanika przez pełnomocnika ZWZ 2021 – uzupełnienie porządku obrad.pdf

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top