fbpx

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 lipca 2021 r.  MEDIAN POLSKA S.A. (PLMDNPL00013)

 

RB-W_ASO: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 lipca 2021 r.
Data: 2021-07-09
Firma: MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 2021
Data sporządzenia: 2021-07-09
Skrócona nazwa emitenta
MEDIAN POLSKA S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 lipca 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach _dalej: Spółka_ w związku z otrzymanym wnioskiem akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów w sprawie uzupełnienia porządku obrad, niniejszym w załączeniu przekazuje zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 27 lipca 2021 r. na godz. 14.00. Zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, do porządku obrad wprowadzono punkt::

– podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Zarząd przypomina, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się o godz. 14.00 w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Topolowa 1, 41-404 Mysłowice.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną uzupełnioną dokumentację.

Załączniki
Plik Opis
MDN_-_ogloszenie_ZWZ_2021_-_uzupelnienie_porządku_obrad.pdf
MDN_-_ogólna_liczba_glosów_ZWZ_2021.pdf
MDN_-_projekty_uchwal_ZWZ_2021_-_uzupelnienie_porządku_obrad.pdf
MDN_-_wzór_pelnomocnictwa,_formularz_glosowanika_przez_pelnomocnika_ZWZ_2021_-_uzupelnienie_porządku_obrad.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDIAN POLSKA S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
41-404 Mysłowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Topolowa 1
_ulica_ _numer_
+48 _32_ 318 27 23 +48 _32_ 223 84 68
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
6342351875
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-09 Martyna Serafin Prezes Zarządu Serafin
Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MEDIAN POLSKA S.A.
Tytul Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 lipca 2021 r.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 41-404
Miasto Mysłowice
Ulica Topolowa
Nr 1
Tel. +48 (32) 318 27 23
Fax +48 (32) 223 84 68
e-mail
NIP 6342351875
REGON
Data sporzadzenia 2021-07-09
Rok biezacy 2021
Numer 10
adres www

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top