fbpx

Uzyskanie dostępu do systemu EBI Median Polska Spółka Akcyjna

Zarząd MEDIAN POLSKA S.A. informuje, że uzyskał dostęp do systemu przekazywania raportów bieżących oraz okresowych EBI, na podstawie decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W związku z powyższym od dnia16 grudnia 2011 roku MEDIAN POLSKA S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.Podstawa prawna:
§ 10 Załącznik do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst , informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego”.

 

  • Tomasz Serafin – Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top