fbpx

Raport bieżący EBI, nr 19/2022, Uzupełnienie do raportu EBI nr 18/2022 z dn. 4.11.2022 r. – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

05-11-2022 17:29:12 | Bieżący | EBI | 19/2022
Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) przekazuje uzupełnienie do raportu bieżącego EBI nr 18/2022 z dn. 4 listopada 2022 r., w którym poinformował o zmianach w składzie Rady Nadzorczej. W drodze niniejszego uzupełnienia, Zarząd przekazuje Informacje, o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu dotyczące powołanych na okres pięcioletniej kadencji Członków Rady Nadzorczej.
Zarząd przypomina, iż w dniu 4 listopada 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze podjętych uchwał odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panie Ewę Paluch i Małgorzatę Serafin oraz Panów Jacka Serafin, Marcina Wilk i Tomasza Kazaneckiego, a następnie powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Lewandowską oraz Panów Michała Zaręba, Pawła Bobrowskiego, Łukasza Gostomskiego i Mateusza Darasewicza.Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Piotr Zawadzki – Prezes Zarządu

Załączniki:

CV – Katarzyna Lewandowska.pdf

CV – Łukasz Gostomski.pdf

CV – Mateusz Darasewicz.pdf

CV – Michał Zaręba.pdf

CV – Paweł Bobrowski.pdf

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top