fbpx

Raport bieżący EBI, nr 9/2022, Upomnienie Spółki Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

21-06-2022 09:30:38 | Bieżący | EBI | 9/2022

Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 20 czerwca 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 598/2022 w sprawie upomnienie Spółki. W uchwale wskazano, iż Spółka została upomniana z uwagi na niedochowanie wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2021, tj. w terminie nie późniejszym niż pięć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostały sporządzone to roczne sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Martyna Serafin – Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top