fbpx

Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

 

Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 27 lipca 2021 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie przystąpiło do rozpatrzenia punktu porządku obrad związanego z podjęciem uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Podczas obrad do protokołu nie został wniesiony żaden sprzeciw. Poza wskazanym wyżej odstąpieniem od rozpatrzenia punktu planowanego porządku obrad, nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Martyna Serafin – Prezes Zarządu

Załączniki:

MDN – Treść uchwał – ZWZ 2021.pdf

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top