fbpx

Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

 

Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 14 sierpnia 2019 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie wycofało punkty 5 oraz 6 planowanego porządku obrad („Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie” oraz „Wybór Komisji Skrutacyjnej”).

Podczas obrad do protokołu nie został wniesiony żaden sprzeciw. Poza wskazanym wyżej odstąpieniem od rozpatrzenia dwóch punktów planowanego porządku obrad, nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Tomasz Serafin – Prezes Zarządu

Załączniki:

MDN – treść uchwał.pdf

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top