fbpx

Raport bieżący EBI, nr 17/2022, Uchwały głosowane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

04-11-2022 19:11:43 | Bieżący | EBI | 17/2022

Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał głosowanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 4 listopada 2022 roku.

Zarząd informuje, iż nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 27, jednak w jej miejsce w ramach tego samego punktu porządku obrad (pkt 16) Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 28, której treść została zaproponowana przez Akcjonariusza podczas Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, Walne Zgromadzenie dokonało zmian Statutu Spółki. Wyszczególnieniu dokonanych zmian zawierające treść obecnie obowiązującą oraz uchwaloną Zarząd przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) i 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Zawadzki – Prezes Zarządu

Załączniki:

MDN – Treść uchwał ZWZ 2022.pdf

MDN – Wyszczególnienie dokonanych zmian statutu.pdf

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top