fbpx

Raport kwartalny EBI, nr 2/2023, Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2022 roku Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

14-02-2023 23:00:00 | Kwartalny | EBI | 2/2023

Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2022 r.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż Spółka nie publikuje osobno raportu jednostkowego za IV kwartał 2022 r. korzystając z uprawnień zawartych w §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, tj. z uwagi na zamieszczenie w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacji, o których mowa w § 5 ust. 4.1 pkt 1) – 4) oraz ust. 4.2 w odniesieniu do Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

MDN-raport okresowy za IV kwartał 2022 roku – PDF.pdf

  • Piotr Zawadzki- Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top