fbpx

Raport bieżący EBI, nr 8/2022, Rozwiązanie umowy z firmą audytorską Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

17-06-2022 20:33:09 | Bieżący | EBI | 8/2022

Zarząd Median Polska SA z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym rozwiązał w drodze porozumienia ze spółką iAudit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 3828) umowę na badanie jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2021 i 2022. Przyczyną rozwiązania niniejszej umowy są braki kadrowe, które uniemożliwiają ukończenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 w terminie oczekiwanym przez Spółkę. Spółka ponadto wskazuje, iż przyczyną rozwiązania niniejszej mowy nie były różnice poglądów w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 12) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Martyna Serafin – Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top