fbpx

Raport bieżący ESPI, nr 14/2023, Rozpoczęcie negocjacji w zakresie inwestycji w Spółkę MYCODERN S.A. (PLMDNPL00013)

2023-09-24 20:13:04 | Bieżący | ESPI | 14/2023

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mycodern SA z siedzibą w Gdańsku „Spółka” informuje, iż w dniu dzisiejszym przystąpił do rozmów z Inwestorem w zakresie jego inwestycji w Spółkę. Decyzje co do formy, rodzaju oraz kwoty inwestycji, będą uzgodnione przez strony w drodze prowadzonych rozmów na obecnym etapie żadne kwoty ani wiążące terminy inwestycji przez Inwestora w Spółkę nie zostały określone.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, że jakiekolwiek decyzje w zakresie realizacji przez Inwestora inwestycji w Spółkę, bądź też przez inne podmioty wykazujące również zainteresowanie inwestycją w Spółkę, będą uzależnione od otrzymanych wiążących ofert obecnie żadna wiążąca oferta nie została złożona, ani też inne wiążące rozmowy nie zostały rozpoczęte_. Jakiekolwiek ewentualne decyzje, Zarząd będzie podejmował kierując się potrzebami Spółki i tworzonej przez nią Grupy Kapitałowej oraz możliwościami jej rozwoju, wybierając wariant najkorzystniejszy dla Spółki i jej akcjonariuszy.

Zarząd uznał powyższą informację za istotną ze względu na fakt, że realizacja inwestycji w Spółkę, może mieć wpływ na jej wyniki finansowe w konsekwencji rozwoju działalności. O podjęciu jakichkolwiek decyzji, Zarząd będzie informował w trybie przewidzianym właściwymi przepisami prawa.

  • Bartosz Groth- Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top