fbpx

Relacje Inwestorskie

W naszej firmie cenimy otwartą i przejrzystą komunikację z naszymi inwestorami. Jako spółka notowana na giełdzie rozumiemy, jak ważne jest informowanie naszych akcjonariuszy o naszych wynikach i sytuacji finansowej. Dlatego dbamy o to, aby regularnie aktualizować naszą witrynę internetową, w tym raporty finansowe, komunikaty o zarobkach i inne ważne informacje.

Ponadto możesz znaleźć informacje o naszych kontaktach w zakresie relacji inwestorskich, nadchodzących wydarzeniach i prezentacjach oraz inne zasoby, które pomogą Ci być na bieżąco z rozwojem naszej firmy. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym inwestorom informacje potrzebne do podejmowania świadomych decyzji dotyczących inwestycji w naszą firmę.

Edit Content

Opis działalności spółki

Mycodern SA to polska firma specjalizująca się w produkcji suplementów diety oraz żywności funkcjonalnej, w tym wytwarzaniu żelków witaminowych. W ofercie firmy znajdują się produkty w postaci kapsułek twardych, kapsułek miękkich softgel, napojów funkcjonalnych oraz żelków witaminowych.

DANE TELEADRESOWE
Ulica:ul. Jaśkowa Dolina 132/20
Kod:80-286
Miejscowość:Gdańsk
Kraj:Polska
Relacje Inwestorskie:Bartosz Groth
Telefon:+48 690 085 985
Internet:www.mycodern.com
Email:[email protected]
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa spółki: Mycodern SA
Prezes: Bartosz Groth
EKD: sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
Liczba akcji: 63 853 170
NIP: 6342351875
KRS: 0000384510
EKD: 46,76
Ticker GPW: MCD
ISIN: PLMDNPL00013
KAPITAŁ AKCYJNY
Liczba akcji: 63 853 170 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba głosów na WZA: 6 385 317 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 57 761 814
Kapitał akcyjny: 6 385 317,00 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,46%
Wartość nominalna akcji: 0,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 57 761 814
Free float: 9,54% Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,46%
ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE
Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data zmiany
Bartosz Groth 17 401 266 27,25 17 401 266 27,25 2023-03-08
Jacek Wasita 3 415 037 5,35 3 415 037 5,35 2023-03-08
Michał Przyłęcki 19 544 245 30,61 19 544 245 30,61 2023-03-08
Piotr Zawadzki 17 401 266 27,25 17 401 266 27,25 2023-03-08
EMISJE
OpisData WZAEmisjaCena nominalnaCena emisyjnaKapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł)Data
seria A – przekształcenie sp. z o.o. w SA2011-02-237 100 000
710 000,00
0,100,107 100 000
710 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-04-22
seria B – przekształcenie sp. z o.o. w SA2011-02-23790 000
79 000,00
0,100,107 890 000
789 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-04-22
seria C – subskrypcja prywatna2011-10-28975 170
546 095,20
0,100,568 865 170
886 517,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-02-20
podział akcji serii A na serie A1 i A2 seria A1-6845000, seria A2-2550002011-10-28    KDPW:
KRS:
GPW:
2012-01-05
seria D – subskrypcja prywatna2022-11-0454 988 000
27 494 000,00
0,100,506 385 317
63 853 170,00
KDPW:
KRS:
GPW:
 
 
SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI
Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Bartosz Groth Prezes Zarządu 2023-09-12
SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Lewandowska Katarzyna Członek RN 2022-11-04
Zaręba Michał Członek RN 2022-11-04
Bobrowski Paweł Członek RN 2022-11-04
Darasewicz Mateusz Członek RN 2022-11-04
Wiktoria Groth Członek RN 2023-10-23
Edit Content

Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent” „Spółka”), w nawiązaniu do raportu

bieżącego EBI nr 22/2023 z dnia 11.10.2023 roku w zakresie podjętej przez Zarząd Emitenta

uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z

prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) w ramach kapitału docelowego, w dniu

dzisiejszym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zostało opublikowane ogłoszenie dotyczące

warunków oferty nabycia akcji serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz realizacji

prawa poboru. Szczegółowa informacja dotycząca warunków oraz procedury nabycia akcji serii

E oraz wymagane dokumenty, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod

adresem: www.mycodern.com.

Jednocześnie zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje wzór formularza zapisu na akcje serii E

oraz dokument informacyjny, który został sporządzony celem dochowania wymagań

przewidzianych w art. 37a. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Celem wyjaśnienia procedury subskrypcji, zarząd Emitenta informuje, iż za każdą 1 akcję Spółki

posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 jednostkowe

prawo poboru, przy czym 10 jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 akcji serii E.

W przypadku, gdy liczba akcji serii E, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw

poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby

całkowitej.

Formularz zapisu, którego wzór został załączony do niniejszego raportu, posiada trzy pozycje

w których odnoszące się do liczby akcji, które chciałby objąć inwestor.

W pozycji dotyczącej zapisu na podstawie posiadanych praw poboru (Zapis Podstawowy),

zgodnie z proporcją praw poboru do akcji nowej emisji, można wpisać i objąć nie więcej niż

1/10 liczby akcji posiadanych w dniu prawa poboru.

W pozycji dotyczącej Zapisu Dodatkowego (również na podstawie praw poboru) można wpisać

dowolną liczbę akcji, nie większą jednak niż liczba wszystkich akcji oferowanych w ramach tej

emisji, tj. nie więcej niż 6.385.317 akcji.

Ponadto na formularzu znajduje się pozycja pt. "Zaproszenie Zarządu do objęcia Akcji Serii E",

która oznacza, że nawet osoby nieposiadające akcji Emitenta w dniu prawa poboru będą mogły

zadeklarować chęć objęcia akcji, które nie zostaną przydzielone akcjonariuszom w ramach

zapisów wynikających z posiadanych praw poboru. Dla pewności wszystkim inwestorom


zainteresowanym objęciem akcji w ramach zaproszenia Zarządu zaleca się wysłanie wiadomości

z wypełnionym formularzem zapisu na adres: [email protected].

Jeżeli posiadacz praw poboru będzie chciał objąć akcje nowej emisji w ramach zapisów

Podstawowego i Dodatkowego, będzie musiał wypełnić i złożyć formularz zapisu za

pośrednictwem domu albo biura maklerskiego prowadzącego rachunek, na którym zostały one

zapisane i zadeklarować liczbę akcji jaką chciałby objąć, a następnie niezwłocznie opłacić

wszystkie te akcje, robiąc przelew na swój rachunek maklerski.

Termin wykonania prawa poboru to 13.11.2023 roku, a więc najpóźniej dzień roboczy wcześniej

dom maklerski albo biuro maklerskie musi zaksięgować wpłatę ceny objęcia akcji.

W przypadku sumy zapisów przekraczających dostępną liczbę akcji, zostanie dokonana redukcja

proporcjonalnie do deklaracji zawartych we wszystkich złożonych i opłaconych formularzach

zapisu, a środki z rachunku inwestycyjnego przekazane przez dom maklerski albo biuro

maklerskie akcjonariusza tytułem objęcia akcji do KDPW, zostanie zwrócona na jego rachunek

maklerski.


–  Bartosz Groth – Prezes Zarządu

PLIKI DO POBRANIA

Formularz zapisu

Dokument ofertowy

Uchwała zarządu - emisja akcji seria E

MCD - ogłoszenie MSiG - 23.10.23

MCD - uchwała Zarządu - emisja akcji (seria E) - zmiana - 27.11.23

MCD - uchwała Zarządu - emisja akcji (seria E) - zmiana - 22.01.2024

Scroll to Top