fbpx

Raport bieżący ESPI, nr 9/2022, Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 listopada 2022 r. MEDIAN POLSKA S.A. (PLMDNPL00013)

17-11-2022 17:50:51 | Bieżący | ESPI | 9/2022

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Median Polska SA z siedzibą w Mysłowicach _dalej: Spółka_ informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 listopada 2022 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:
– Adrian Tabor – 443.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 8,43% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 4,997% ogólnej liczby głosów,
– Jacek Wasita – 2.710.770 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 51,60% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 30,58% ogólnej liczby głosów,
– Michał Przyłęcki – 2.100.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 39,97% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 23,69% ogólnej liczby głosów.

  • Piotr Zawadzki- Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top