fbpx

Raport roczny za 2019 rok obrotowy Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

Zarząd Median Polska SA z siedzibą w Mysłowiach (dalej: Spółka) przekazuje w załączeniu raport roczny Spółki za 2019 rok obrotowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Martyna Serafin – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Załączniki:

MEDIAN POLSKA_Sprawozdanie_z_działalności_2019 (2).pdf

MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA(1) (1).xml

SF 2019 Median Polska.pdf

Informacja dodatkowa 2019.pdf

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta MEDIAN POLSKA S.A. za 2019 r.-sig.pdf

MDN – Raport roczny 2019.pdf

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top