fbpx

Raport bieżący ESPI, nr 20/2023, Publikacja ogłoszenia o ofercie objęcia akcji serii E przez akcjonariuszy posiadających prawa poboru – zmiana terminu przyjmowania zapisów na akcje serii E MYCODERN S.A. (PLMDNPL00013)

29-11-2023 14:02:54 | Bieżący | ESPI | 20/2023

Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku _”Emitent” lub „Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2023 z dnia 23.10.2023 roku, informującego o publikacji ogłoszenia o ofercie objęcia akcji serii E przez akcjonariuszy posiadających prawo poboru, niniejszym informuje o przedłużeniu do dnia 29.03.2024 roku terminu przyjmowania zapisów na akcje serii E nieobjętych zapisami podstawowymi i zapisami dodatkowymi w ramach wykonywania prawa poboru, składanych w odpowiedzi na zaproszenia Zarządu skierowane wyłącznie do osób wskazanych przez Zarząd.

W związku z powyższym zmianie uległ termin przyjmowania ww. zapisów, o którym Spółka informowała w ww. raporcie bieżącym oraz tekście ogłoszenia opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także data przydziału akcji serii E objętych w wykonaniu tego zapisu na dzień nie późniejszy niż 31.03.2024 r.

Jednocześnie zmianie uległ dokument informacyjny o ofercie papierów wartościowych, opublikowany wraz z ww. raportem bieżącym, którego zaktualizowany tekst zostaje załączony do niniejszego raportu. Zaktualizowana zostanie również treść ogłoszenia opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zarząd wskazuje, iż wzór formularza zapisu nie uległ zmianie.

Zarząd przypomina, iż zapisy na akcje serii E _podstawowe i dodatkowe_ w ramach realizacji prawa poboru zostały zakończone 13.11.2023 r.

Załączniki
MCD – dokument ofertowy _seria E_ – zm.1.pdf

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top