fbpx

Raport bieżący ESPI, nr 2/2024, Zawarcie ramowej umowy w zakresie wytwarzania i dostawy żelków MYCODERN S.A. (PLMDNPL00013)

Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku „Spółka” informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z podmiotem z siedzibą w Polsce „Partner” umowę, na podstawie której będzie produkować dla Partnera żelki bezcukrowe wegańskie. Spółka będzie produkować i dostarczać żelki w oparciu o zamówienia składane przez Partnera, przy czym strony nie ustaliły wielkości zarówno składanego pojedynczego zamówienia, wielkości zamówień w danym czasie, jak również cykliczności składanych zamówień _wartość złożonego przez Partnera pierwszego zamówienia wynosi 142 tys. zł netto_. Produkowane żelki sygnowane będą oznaczeniami handlowymi i znakami towarowymi Partnera. Ponadto Partnerowi przysługuje prawo do przeprowadzenia kontroli procesu produkcji i magazynowania produktów.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron na warunkach w niej wskazanych. Strony ustaliły również odpowiedzialność odszkodowawczą Spółki związaną z opóźnieniami w produkcji i dostawie, bądź ewentualną wadliwością dostarczanych produktów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top