fbpx

Raport bieżący ESPI, nr 18/2023, Zawarcie ramowej umowy w zakresie wytwarzania i dostawy żelków MYCODERN S.A. (PLMDNPL00013)

12-10-2023 15:37:59 | Bieżący | ESPI | 18/2023
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku _”Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z podmiotem z siedzibą w Polsce _”Partner”_ umowę, na podstawie której będzie produkować dla Partnera żelki bezcukrowe w oparciu o receptury i specyfikacje Spółki, sporządzone według założeń przedstawionych przez Partner _obowiązuje wyłączność produkcji żelków wg uzgodnionej specyfikacji wyłącznie na rzecz Partnera_. Spółka będzie produkować i dostarczać żelki w oparciu o zamówienia składane przez Partnera, przy czym strony nie ustaliły wielkości zarówno składanego pojedynczego zamówienia, wielkości zamówień w danym okresie czasu, jak również cykliczności składanych zamówień _wartość złożonego przez Partnera pierwszego zamówienia wynosi 347 803 PLN netto_.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron na warunkach w niej wskazanych.
Zarząd Spółki uznał powyższą informację za istotną, ze względu na szeroką sieć dystrybucyjną Partnera _drogerie_, co może mieć wpływ na wzrost wyników finansowych Spółki oraz poprawy wizerunku i rozpoznawalności marki na rynku.

  • Bartosz Groth – Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top