fbpx

Raport bieżący ESPI, nr 17/2023, Zawarcie umowy na sprzedaż żelków w Słowacji MYCODERN S.A. (PLMDNPL00013)

06-10-2023 16:24:16 | Bieżący | ESPI | 17/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku _”Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał ze spółką z siedzibą w Słowacji _”Kontrahent”_ umowę, na podstawie której Kontrahent otrzymał wyłączność na dystrybucję żelków pod marką Gummley w Słowacji.
Produkty te sprzedawane będą na rzecz innych podmiotów w Słowacji _B2B_ oraz poprzez sklep internetowy uruchomiony przez Klienta w języku słowackim _B2C_. Strony ustaliły, że Spółka będzie dostarczać Kontrahentowi miesięcznie żelki za kwotę ok. 15 tys. EUR. Umowa została zawarta na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia współpracy. Strony zastrzegły sobie również możliwość rozwiązania umowy przez każdą ze stron na warunkach w niej wskazanych.
Zarząd wskazuje, iż niniejsza umowa została zawarta w konsekwencji realizacji na rzecz Kontrahenta testowego zamówienia i dystrybucji z sukcesem przez niego produktów o wartości ok. 3,3 tys. EUR.

  • Bartosz Groth- Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top