fbpx

Raport bieżący ESPI, nr 15/2023, Zawarcie umowy pożyczki MYCODERN S.A. (PLMDNPL00013)

03-10-2023 15:39:28 | Bieżący | ESPI | 15/2023

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że Spółka w dniu 2 października 2023 r. zawarła umowę pożyczki ze spółką kapitałową _”Partner”_ na kwotę 1.000.000 zł _”Umowa”_. Kwota pożyczki została wpłacona w dniu 2 października 2023 r. na rachunek bankowy Spółki. Termin spłaty pożyczki to 5 stycznia 2024 r. Umowa została zabezpieczona poręczeniami osobistymi głównych akcjonariuszy tj. Piotra Zawadzkiego, Bartosza Grotha oraz Michała Przyłęckiego.

Zawarcie Umowy jest skutkiem podjęcia przez Zarząd Emitenta decyzji o inwestycji w drugą linię produkcyjną. Zarząd Emitenta planuje zwiększenie produkcji swoich produktów, by umożliwić rozwój operacyjny Emitenta w kraju oraz na rynkach międzynarodowych.

  • Bartosz Groth- Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top