fbpx

Raport bieżący ESPI, nr 1/2024, Publikacja ogłoszenia o ofercie objęcia akcji serii E przez akcjonariuszy posiadających prawa poboru – zmiana terminu przyjmowania zapisów na akcje serii E MYCODERN S.A. (PLMDNPL00013)

22-01-2024 23:29:56 | Bieżący | ESPI | 1/2024

Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku _”Spółka”_, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 19/2023 z dnia 23.10.2023 roku, informującego o publikacji ogłoszenia o ofercie objęcia akcji serii E przez akcjonariuszy posiadających prawo poboru, a także raportu ESPI nr 20/2023 z dnia 29.11.2023 roku, w którym informował o zmianie terminu przyjmowania zapisów na akcje serii E, oraz raportu ESPI nr 21/2023 z dnia 28.12.2023 r., w którym informował o aktualizacji dokumentu informacyjnego, niniejszym informuje o zmianie terminu zakończenia przyjmowania zapisów na akcje serii E nieobjętych zapisami podstawowymi i zapisami dodatkowymi w ramach wykonywania prawa poboru, składanych w odpowiedzi na zaproszenia Zarządu skierowane wyłącznie do osób wskazanych przez Zarząd i ustaleniu nowego terminu do którego będą przyjmowane te zapisy na 24.01.2024 r.

Jednocześnie zmianie uległ dokument informacyjny o ofercie papierów wartościowych, opublikowany wraz z ww. raportem bieżącym, którego zaktualizowany tekst zostaje załączony do niniejszego raportu. Zarząd wskazuje, iż wzór formularza zapisu nie uległ zmianie.

Załączniki:

Dokument ofertowy.pdf- Dokument Ofertowy – MCD

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top