fbpx

Raport bieżący EBI, nr 8/2023, Nałożenie środka dyscyplinującego MYCODERN Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

01-06-2023 21:19:15 | Bieżący | EBI | 8/2023

Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż w dniu 1 czerwca 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę nr 503/2023 w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect m. in. akcjami Spółki („Uchwała”), w związku z nie przekazaniem raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2022.

W Uchwale wskazano, iż zawieszenie będzie obowiązywać do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym Spółka przekaże do publicznej wiadomości raporty roczne jednostkowy i skonsolidowany za rok 2022, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2023 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

  • Piotr Zawadzki – Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top