fbpx

Raport bieżący EBI, nr 6/2023, Zawarcie umowy z firmą audytorską MYCODERN Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

19-05-2023 14:25:02 | Bieżący | EBI | 6/2023

Zarząd Mycodern SA z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł ze spółką GLC AUDIT sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 3916 umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badań skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej tworzonej przez Spółkę za lata obrotowe 2022 i 2023.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Zawadzki – Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top